Konuşmacılar

Değişimin itici gücü olarak hikayeler


Better Cotton, daha sürdürülebilir pamuk üretmenin zorluklarını doğrudan ele alıyor. Peki ama bu zorluklar neler? Daha önce hiç pamuk çiftliği ziyaret etmemiş biri pamuk çiftçilerinin ve tarım işçilerinin karşılaştığı sorunları nasıl anlayabilir?

Better Cotton Konferansı'na katılan konuşmacılarımız pamuk sektörünün bütününü temsil etmektedir. Üreticilerden, ister kâr amacı gütmeyen kuruluş çalışanlarından ve iş dünyasının liderlerinden, tarla düzeyinde ve tedarik zinciri boyunca yaşanan gerçek deneyimleri dinleyecek ve pamukta sürdürülebilirliğinin onlar için ne anlama geldiğini göreceksiniz. Açılış oturumları, dört temamızın her birine dair çarpıcı hikayelerle başlayacak ve ardından gelen oturumlarda, sektördeki sorunların üstesinden gelmek için somut ve etkileşimli çözümler sunulacaktır.

Better Cotton Konferansına katılarak en acil sorunlar hakkında doğrudan bilgiye ulaşacak ve sektördeki rolünüz için önemli bir esin kaynağı bulacaksınız.

Sektör genelinden geniş bir yelpazede konuşmacıları ağırlayarak aşağıdakiler başta olmak üzere bazı kilit konuları keşfetmeye yardımcı olacağız:
  • Rejeneratif tarım
  • Cinsiyet eşitliği
  • Arazi kullanımı yaklaşımları
  • İzlenebilirlik
  • Küçük çiftçilerin geçim kaynakları
  • İklim değişikliği alanında kapasite oluşturma
  • Yeşille göz boyama
  • İnsana yakışır iş
  • Karbon piyasaları
Ve daha birçokları…